5P komplexního přístupu

  • Prediktivní – předvídající na základě zkušeností, pozorování, testování
  • Preventivní – v předstihu je schopna upozornit na blížící se zdravotní problémy
  • Personalizovaná – má za cíl individualizovanou léčbu konkrétních pacientů využívající informací západní klasické medicíny a medicíny celostní, epigenetické souvislosti
  • Participativní – vyžaduje aktivní spolupráci pacienta
  • Permanentní – je schopna nabídnout dlouhodobou kontrolu stavu